PrivacyverklaringJouw recht op privacy

S-Plus vzw verwerkt een aantal persoonsgegevens in het kader
van de uitoefening van haar activiteiten.
Zij is zich hiervan bewust en hecht veel belang aan het respect
voor jouw privacy.

De vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder.

Deze privacyverklaring is bedoeld om je op een transparante
en duidelijke manier te informeren over hoe er binnen onze organisatie
precies omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.
Zo wordt er onder meer verduidelijkt op welke manier
je persoonsgegevens verwerkt worden en over welke rechten
je omtrent de verwerking van je persoonsgegevens beschikt.


We raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

 

het S-Plus Team regio Leuven

 

 

   

 

S-Plus Regio Leuven Mechelsestraat 70, 3000 tel : 016 208869      Email : contact@splusregioleuven.be


Deze website geeft een informatief overzicht. Gegevens en programma's kunnen door onvoorziene omstandigheden of
om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.